logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą VALLOR S.A. z siedzibą w Toruniu („Spółka przejmująca”) z ASAP Solution z siedzibą w Rypinie („Spółka przejmowana”), Zarządy spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 31 lipca 2023 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

 

W związku z powyższym niniejszym bezpłatnie udostępniamy do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.