logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

Ogłoszenia

Ogłoszenie o udostępnieniu planu połączenia

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą VALLOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000687916 („Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą PRODUS FIT OUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000515388 ("Spółka Przejmowana"), zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037 ze zm.) w dniu 31 stycznia 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan Połączenia”), który niniejszym bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości.