logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

Fundusze europejskie

Finansowanie ze środków UE

VALLOR S.A. jako członek Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji Sp. z o.o. realizuje w ramach partnerstwa Projekt pn. „Wsparcie procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji”, współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstw z sektora MŚP działających na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego będących członkami Kujawsko-Pomorskiego Klastra Inteligentnych Specjalizacji.

Efektem projektu będzie wzrost pozycji międzynarodowej firm z sektora MŚP z województwa Kujawsko-Pomorskiego (będących członkami Klastra) poprzez zwiększenie ich zdolności eksportowej, wzrost pozycji woj. Kuj. Pom. poprzez udział członków Klastra w targach i misjach gospodarczych za granicą, ogólny rozwój przedsiębiorstw w ramach ww. Klastra oraz rozwój Klastra jako takiego, gdzie firmy jak i Klaster poprzez realizację projektu osiągną wysoki poziom konkurencyjności i współpracy poprzez ich internacjonalizację, dobór i zawiązanie współpracy eksportowej z nowymi partnerami na zagranicznych rynkach docelowych.

Wartość projektu: 7 329 903,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 5 190 259,80 PLN

EU funding

VALLOR S.A., as a member company of Kujawsko-Pomorski Klaster Inteligentnych Specjalizacji Sp. z o. o., within a partnership framework, is engaged in a project referred to as “Supporting the process of the internationalisation of member firms of the Kujawsko-Pomorski Klaster Inteligentnych Specjalizacji”, co-financed by the EU, i.e. by European Regional Development Fund, under Sub-measure 1.5.2 of the Regional Operational Programme for the Kujawsko-Pomorskie Province, for the years 2014-2020.

The project is aimed at the internationalisation of small and medium-sized enterprises that operate in the Kujawsko-Pomorskie Province and are members of the Kujawsko-Pomorski Klaster Inteligentnych Specjalizacji.

The project is expected to enhance the international standing of both SMEs (Cluster members) that are based in the Kujawsko-Pomorskie Province through improving their export capacity, and of the Kujawsko-Pomorskie Province through Cluster member companies’ participation in trade shows and economic missions abroad, to help the member companies continue their overall development within the Cluster as well as supporting the development of the Cluster as such, whereby both the companies and the Cluster, by delivering the project, will achieve high potential to compete and do business through internationalisation and the establishment of export business relationships with new partners in target foreign markets.

Value of the project: PLN 7 329 903,00

Amount of EU funding: PLN 5 190 259,80