logo - fundusze
Sekretariat:  +48 56 699 44 00
Logistyka:  +48 571 338 626
Pn - Pt   8:00 - 16:00
Vallor

Rejestr akcjonariuszy

Ogłoszenie 1
Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w związku z procesem wdrożenia rejestru akcjonariuszy tj. procesem dematerializacji dokumentów akcji od dnia 1 marca 2021 r., wzywa po raz drugi akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w biurze zarządu Spółki.

Ogłoszenie 2
Zarząd Spółki rekomenduje złożenie dokumentów akcji do dnia 31 października 2020 r. Zgłoszenie zdeponowania akcji winno nastąpić  w terminie uzgodnionym z zarządem lub za uprzednią notyfikacją na adres biuro@vallor.com

Ogłoszenie 3
Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, KRS 0000687916, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa, każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy i do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.

Ogłoszeni4
Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w związku z procesem wdrożenia rejestru akcjonariuszy tj. procesem dematerializacji dokumentów akcji od dnia 1 marca 2021 r., wzywa po raz trzeci akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w biurze zarządu Spółki.

Ogłoszenie 5
Zarząd Spółki rekomenduje złożenie dokumentów akcji do dnia 31 października 2020 r. Zgłoszenie zdeponowania akcji winno nastąpić  w terminie uzgodnionym z zarządem lub za uprzednią notyfikacją na adres biuro@vallor.com

Ogłoszenie 6
Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, KRS 0000687916, informuje akcjonariuszy Spółki, że od dnia 1 marca 2021 r. z mocy prawa, każdy akcjonariusz ma być wpisany do rejestru akcjonariuszy i do wykonywania praw akcjonariuszy, a w tym uczestniczenia w walnych zgromadzeniach, wyłączne znaczenie będą miały zaświadczenia/wyciągi z rejestru akcjonariuszy.

Ogłoszenie 7
Zarząd Vallor Spółki Akcyjnej w Toruniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000687916, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS, w związku z procesem wdrożenia rejestru akcjonariuszy tj. procesem dematerializacji dokumentów akcji od dnia 1 marca 2021 r., wzywa po raz piąty akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w biurze zarządu Spółki.

Zgłoszenie zdeponowania akcji winno nastąpić  w terminie uzgodnionym z zarządem, biuro zarządu: 87-100 Toruń, ul. Ceglana 6 lub za uprzednią notyfikacją na adres biuro@vallor.com